AUKCJA CHARYTATYWNA DZIEŁ SZTUKI

O pomyśle aukcji

Prawo porządkuje życie, sztuka je upiększa. Mariaż tych obydwu jest związkiem ze wszech miar inspirującym i wbrew pozorom uzupełniającym się. Łączy je wspólny pierwiastek, pewna alchemia znamienna dla procesu twórczego. Człowiek za pomocą tych dwóch narzędzi : prawa i sztuki wyraża swoje najwyższe potrzeby.

Niejednokrotnie w historii ludzie prawa, prawnicy, wspierali ludzi sztuki, artystów. Mecenat tych pierwszych stworzył podwaliny do powstanie dzieł, które na stałe wpisały się do historii sztuki i historii świata. Ludzie prawa stworzyli również solidne fundamenty ochrony twórczości wyrażające się w przepisach prawa autorskiego. Ludzie sztuki staną teraz po drugiej stronie: wspomogą talent niezbędny do uprawiania sztuki jaką jest prawo. Ich twórczość prezentowana na aukcji pozwoli tym prawnikom, którym los wyznaczył trudniejszą drogę do pokonania, kontynuować wybraną przez nich ścieżkę zawodową.

Dochód ze sprzedaży dzieł prezentowanych na aukcji zasili Fundację Prawo do Pomocy i wspomoże realizację jej celów statutowych. Dzieła prezentowane na aukcji należą do dziedziny sztuki jaką jest malarstwo i jej młodszej siostry – fotografii. Wśród nich znajdą się zarówno dzieła artystów zaczynających swoją drogą artystyczną, jak i tych już bardziej uznanych. Swoją formą i treścią prezentować będą najwyższy poziom.

Katalog aukcji (format pdf)

Tekst na temat aukcji w Rzeczpospolitej