BILANS UDZIELONEJ POMOCY W TRZECIM ROKU NASZEGO ISTNIENIA

Fundacja Prawo do Pomocy nabiera wiatru w żagle. Z roku na rok zakres naszej działalności – co w praktyce oznacza zakres pomocy niesionej naszym beneficjentom – się poszerza. W trzecim roku naszego istnienia (2010/2011) udało się pomóc 26 osobom: 17 studentom prawa w formie regularnych stypendiów i 9 studentom, aplikantom lub dojrzałym prawnikom, którzy skorzystali z pomocy doraźnej. Nasze wsparcie, o łącznej wartości niemal 70 tys. złotych dotarło daleko poza Warszawę, w ktorej Fundacja ma swoją siedzibę.

Te działania nie byłyby możliwe bez stałego wsparcia, jakiego nam udzielają fundatorzy i sympatycy Fundacji. W trzecim roku funkcjonowania to wsparcie przekroczyło 180 tys. złotych. Środki, jakie udało nam się zainwestować, planujemy przekazać na rozbudowę programu stypendialnego w nadchodzącym roku akademickim.