Dokumenty

Nazwa dokumentu Link do pobrania
Statut Pobierz plik [PDF]
Regulamin przyznawania pomocy Pobierz plik [PDF]
Wniosek o pomoc doraźną Pobierz plik [DOC]
Wniosek o stypendium Pobierz plik [DOC]
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od dnia 21 października 2008 do dnia 30 kwietnia 2009 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od dnia 21 października 2008 do dnia 30 kwietnia 2009 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie Merytoryczne Organizacji Pożytku Publicznego za rok obrotowy od dnia 21 października 2008 do dnia 30 kwietnia 2009 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji za okres od dnia 21 października 2008 do dnia 31 grudnia 2008 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie z działalności Fundacji Prawo do Pomocy za okres 0101 2009-31 12 2009-3 Pobierz plik [PDF]
Prawo do Pomocy sprawozdanie finansowe 1 05 2009 – 30 04 2010 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od dnia 1 maja 2010 do dnia 30 kwietnia 2011 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie Merytoryczne Organizacji Pożytku Publicznego od dnia 1 maja 2010 do dnia 30 kwietnia 2011 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji za rok kalendarzowy 2010 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie finansowe od maja 2011 do kwietnia 2012 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie finansowe od maja 2012 do kwietnia 2013 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne od maja 2011 do kwietnia 2012 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne od maja 2012 do kwietnia 2013 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie z działalności Fundacji Prawo do Pomocy za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie z działalności Fundacji Prawo do Pomocy za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie finansowe od maja 2013 do kwietnia 2014 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie finansowe od maja 2014 do kwietnia 2015 Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne za 2013 r. Pobierz plik [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 r. Pobierz plik [PDF]