DZIĘKUJEMY

wszystkim sponsorom, darczyńcom oraz wszystkim, którzy przekazali Fundacji 1% podatku za lata 2008-2014.