Komu pomagamy

Fundacja ma służyć pomocą osobom ze środowiska prawniczego, które z różnych przyczyn znalazły się w potrzebie, a także tym, którzy pomimo przeciwności losu walczą o to, żeby do tego środowiska dołączyć.

Fundacja działa w następujących obszarach:

  1. pomoc prawnikom zmagającym się z chorobą, niepełnosprawnością lub innymi zdarzeniami losowymi, którzy pomimo tych przeciwności starają się wrócić do aktywnego wykonywania zawodu
  2. pomoc prawnikom i ich najbliższym, którzy w wyniku tragicznych zdarzeń znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej
  3. pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie, które próbują podjąć studia prawnicze lub wykonywać zawód prawnika, a napotykają trudności ze względu na swoją niepełnosprawność;
  4. pomoc studentom prawa i kandydatom na studentów (także osobom, które zostały zmuszone do przerwania studiów) pochodzących z ubogich rodzin, które mają utrudniony dostęp do studiów prawniczych ze względów materialnych;
  5. pomoc absolwentom prawa, którzy wyróżniają się wiedzą, zdolnościami lub determinacją, a nie są w stanie kontynuować szkolenia zawodowego (aplikacji) ze względu na trudną sytuację materialną.