Konrad, student, Uniwersytet Warszawski

Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za okazaną mi w ciągu ostatnich dwóch lat pomoc. Państwa wsparcie w mojej trudnej i skomplikowanej sytuacji finansowej miało dla mnie wielkie znaczenie. Dzięki niemu mogłem, bowiem na IV i V roku studiów skoncentrować się na nauce i przez to osiągnąć lepsze rezultaty z egzaminów i zaliczeń zaś skutki ciężkiej sytuacji losowej, w której znalazła się moja rodzina, zostały dzięki Państwa ofiarności zniwelowane.