Kontakt

Fundacja „Prawo do Pomocy”
ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa

KRS 00316097
REGON: 141605432,
NIP 701-01-50-868

Akta rejestrowe Fundacji przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rachunek bankowy: PL 06 1440 1101 0000 0000 0872 6914

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości