Zarząd

Katarzyna Szymielewicz
Krzysztof Hajdamowicz