PODSUMOWANIE PIERWSZYCH CZTERECH LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „PRAWO DO POMOCY”

Od powstania Fundacji we wrześniu 2008 roku pomogliśmy już 72 osobom, w tym 66 studentom prawa, 4 aplikantom i 2 dojrzałym prawnikom, którzy ze względu na trudne okoliczności życiowe zaleźli się w potrzebie. Za każdą z tych osób stoi inna historia, czasem jest to dramat, a czasem zwykła proza życia. Łączna kwota stypendiów (po 380 złotych miesięcznie) wypłaconych studentom prawa od powstania fundacji przekroczyła już 250 tys. złotych. Ponadto, przyznaliśmy naszym beneficjentom darowizny pieniężne i rzeczowe w łącznej kwocie blisko 150 tys. złotych.

Typowy profil naszego stypendysty to młody, ambitny człowiek z niewielkiej miejscowości gdzieś w Polsce, który wbrew ograniczeniom, jakie stawia przed nim sytuacja zdrowotna, rodzinna lub majątkowa, wybiera studia prawnicze i stara się je ukończyć. Stypendium ma charakter przede wszystkim socjalny: mimo że bierzemy pod uwagę motywację i zapał stypendystów, wyniki w nauce nie są podstawowym kryterium jego przyznania. Mimo to, większość z nich osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, angażuje się w działalność społeczną i charytatywną na uczelni, startuje w konkursach naukowych, walczy o staże, zdobywa kolejne umiejętności zawodowe. Kwota stypendium jest relatywnie niewielka, jednak z doświadczenia wiemy, że dla budżetu naszych stypendystów ma duże znaczenie: pomaga uwolnić ich energię do nauki, rozwoju osobistego i mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami.

W zeszłym roku akademickim wypłacaliśmy 40 stypendiów, w tym – ze względu na ograniczone środki – wspieramy tylko 30 stypendystów.  Fundacja utrzymuje się przede wszystkim z darowizn pieniężnych pochodzących głównie od fundatorów i związanych z nimi dużych kancelarii. Wspiera nas też Polski Związek Pracodawców Prawniczych. Nie mniej ważne są dla nas regularne darowizny od kilku prawników prowadzących małe, indywidualne kancelarie.

W ciągu czterech lat działalności otrzymaliśmy łącznie ponad 300 tys. złotych darowizn pieniężnych. Dodatkową, istotną pozycję w naszym budżecie stanowią wpływy z 1% podatku (za lata 2008-2011 łącznie ok. 250 tys. złotych).

Otrzymane środki wydajemy na pomoc naszym beneficjentom – nie zatrudniamy pracowników, zarząd pracuje społecznie, a koszty administracyjne są ograniczone do minimum.

Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za wsparcie udzielone dotychczas Fundacji. Zachęcamy do przekazywania Fundacji 1% podatku za rok 2012 oraz do indywidualnych darowizn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *