Stypendia 2016

To już ósma edycja naszego programu stypendialnego. Dziękujemy za tegoroczne wnioski stypendialne. W tym roku byliśmy blisko rekordu pod względem liczby wniosków, więc mimo zwiększenia pierwotnego budżetu funduszu stypendialnego mieliśmy do podjęcia wiele trudnych decyzji. Większość wnioskodawców otrzymała już informację na temat rozstrzygnięcia wniosków na adres e-mail wskazany we wniosku. Kilka ostatnich wniosków rozpoznamy przed końcem września.

Już teraz wiemy, że w tym roku będziemy mieli ponad 30-tu stypendystów. Jednocześnie informujemy, że Fundacja nie udziela informacji na temat motywów indywidualnych rozstrzygnięć.