Stypendystka Fundacji na prestiżowej uczelni

Chcieliśmy się z Państwem podzielić sukcesem naszej Stypendystki, która ukończyła kurs prowadzony przez Universität Bayreuth (aktualnie najlepszy Wydział Prawa w Niemczech). Nie byłoby to możliwe bez Państwa pomocy, dziękujemy!