W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 MAMY 40 STYPENDYSTÓW

W tym roku do Fundacji wpłynęło zdecydowanie więcej wniosków o stypendia niż w latach poprzednich. Większość z nich okazała się bardzo dobrze uzasadniona. Dlatego przyznaliśmy aż 40 stypendiów na rok akademicki 2011/2012 – ponad dwukrotnie więcej niż rok temu! Cieszymy się, że mamy beneficjentów z obszaru całego kraju, studiujących w różnych ośrodkach akademickich.

Dziękujemy za wszystkie wnioski o stypendia, które wpłynęły do Fundacji. O podjętych decyzjach poinformowaliśmy wszystkich wnioskodawców indywidualnie. Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres e-mail: fundacja@serwer1897899.home.pl