Zmiany w Zarządzie i Radzie Fundacji

Na posiedzeniu Rady Fundacji dnia 26 października 2015 roku dokonano dwóch zmian w organach Fundacji. Jolanta Nowakowska-Zimoch złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Fundacji. Nowym Przewodniczącym został wybrany Grzegorz Namiotkiewicz.

Katarzyna Szymielewicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członkini Zarządu. Nową członkinią Zarządu została Sylwia Gregorczyk-Abram.

Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Jolancie Nowakowskiej- Zimoch oraz Katarzynie Szymielewicz za ogromny wkład w działalność Fundacji.