Zrealizowane projekty

W latach 2008-2015 wypłaciliśmy 84 stypendia. Łączna kwota stypendiów wypłaconych w tym okresie przekroczyła 450 tys. złotych. Ponadto, udzieliliśmy doraźnej pomocy na kwotę 250.000 złotych dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Dla przykładu, w roku akademickim 2011/2012 wypłacaliśmy 40 stypendiów, w roku 2012/2013 – 30 stypendiów, w roku akademickim 2013/2014 – ze względu na ograniczone środki – wspieramy tylko 17 stypendystów.

fundacja