O fundacji

Fundacja „Prawo do Pomocy” jest organizacją pozarządową powołaną dzięki współpracy Fundatorów – przedstawicieli dwudziestu sześciu kancelarii prawnych: Allen&Overy; Baker&McKenzie; Beiten Burkhardt; Chajec, Don-Siemion, Żyto; Clifford Chance; CMS Cameron McKenna; Dewey&LeBoeuf; DLA Piper; Domański Zakrzewski Palinka; Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy; Gessel; Gide Loyrette Nouel; Hogan&Hartson; Linklaters; Lovells; Magnusson; Noerr Stiefenhofer Lutz; Norton Rose; Salans; Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak; Squire Sanders; Wardyński i Wspólnicy; Weil, Gotshal&Manges; White&Case; Wierciński, Kwieciński, Baehr; oraz Wierzbowski Eversheds.

W dniu 3 września 2008 roku w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski i wspólnicy sp. k. w Warszawie odbyło się spotkanie inaguracyjne Fundacji „Prawo do Pomocy” z udziałem zaproszonych gości:  prorektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego, dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Dariusza Śniegockiego i członka prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Jakuba Jacyny.

Akt notarialny zawierający oświadczenie Fundatorów o ustanowieniu Fundacji „Prawo do Pomocy” sporządziła notariusz Magdalena Witkowska. Jednocześnie Fundatorzy nadali Fundacji Statut.

W dniu 21 października 2008 roku Fundacja „Prawo do Pomocy” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a od dnia 28 listopada 2008 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Podstawowe dane:

Fundacja „Prawo do Pomocy”
00-660 Warszawa ul. Lwowska 19
KRS 00316097 REGON: 141605432 NIP 701-01-50-868

akta rejestrowe Fundacji przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
rachunek bankowy: PL 06 1440 1101 0000 0000 0872 6914