Pomagaj z nami

Przekaż darowiznę

Fundacja Prawo do Pomocy uprawniona jest do otrzymywania darowizn, które przeznacza wyłącznie na cele statutowe. Dzięki wsparciu finansowemu naszych Darczyńców możemy w sposób właściwy realizować nasze zadania i cele, które przed sobą postawiliśmy. Jeśli jesteś gotowy by wesprzeć nas przekaż darowiznę na nasz numer rachunku bankowego:

Numer konta:

06 1440 1101 0000 0000 0872 6914