Komu i jak pomagamy

Zasady udzielania pomocy

Chcemy pomagać w sposób skuteczny i możliwie najlepiej dopasowany do potrzeb konkretnych beneficjentów. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.

Fundacja może pomóc jedynie osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Kluczowe jest ustalenie, w jakiej sytuacji znajduje się dana osoba oraz czy i jakiego rodzaju pomocy potrzebuje.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy prosimy o zapoznanie się z regulaminem jej udzielania oraz pobranie i wypełnienie odpowiedniego wniosku. Załączenie do wniosku kompletu dokumentów potwierdzających podane w nim okoliczności ułatwi i przyspieszy rozpoznanie wniosku i przyznanie pomocy.

Pomoc doraźna i stypendia

Prowadzimy programy stypendialne dla studentów prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego (od października do lipca).
Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy można znaleźć w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej. 

Fundacja udziela też doraźnej pomocy finansowej osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji losowej.