Organy fundacji

Fundatorzy

 • Małgorzata Chruściak
 • Witold Daniłowicz
 • Peter Daszkowski
 • Ewa Don-Siemion
 • Zbigniew Drzewiecki
 • Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
 • Jur Gruszczyński
 • Jarosław Grzesiak
 • Maciej Jamka
 • Robert Jędrzejczyk
 • Patryk Laskorzyński
 • Janina Ligner-Żeromska
 • Grzegorz Namiotkiewicz
 • Jolanta Nowakowska-Zimoch
 • Rudolf Ostrihansky
 • Arkadiusz Pędzich
 • Krzysztof Sajewski
 • Krzysztof Stefanowicz
 • Piotr Strawa
 • Peter Święcicki
 • Andrzej Tokaj
 • Cezary Wiśniewski
 • Tomasz Wardyński
 • Agnieszka Wiercińska-Krużewska
 • Krzysztof Wierzbowski
 • Paweł Zdort

Zarząd Fundacji

 • Sylwia Gregorczyk-Abram
 • Krzysztof Hajdamowicz

Rada Fundacji

Aktualnie w skład Rady Fundacji wchodzą wszyscy Fundatorzy oraz Pan Marcin Gmaj (zgodnie z uchwałą Rady Fundacji z dnia 20 października 2011 roku).

Od dnia 26 października 2015 roku Przewodniczącym Rady Fundacji jest Grzegorz Namiotkiewicz.

Komisja rewizyjna

 • Katarzyna Michałowska
 • Agnieszka Suchecka-Tarnacka
 • Anna Wawrzyńczak