Misja fundacji

Idea powołania Fundacji „Prawo do Pomocy” zrodziła się z przekonania, że każdy człowiek będący w potrzebie powinien mieć prawo zwrócić się o pomoc w pierwszej kolejności do własnego środowiska.

Fundację „Prawo do Pomocy” powołali prawnicy aby pomagać osobom z szeroko rozumianego środowiska prawniczego – prawnikom, studentom prawa i ich bliskim – które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych zdarzeń losowych.

Misją Fundacji jest pełnienie roli łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy chcą i mogą tej pomocy udzielić. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od tego jaki zawód prawniczy wykonują lub zamierzają wykonywać w przyszłości.